ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 2016/2017

 

 

 

STARTAVGIFTER

Skigruppa har som målsetning å dekke alle startutgifter i vintersesongen for sine utøvere i aldersbestemte klasser, junior og senior. Løpere må selv betale sine startutgifter i turrenn.

En påmeldt utøver som uteblir fra renn må selv sørge for startavgiften. Etteranmeldinger betales i sin helhet av utøveren.

RENNSTØNAD

Løperne dekker opptil 3000,-, for deltagelse i junior-NM, NC og hovedlandsrennet.

Det er mulig å søke styret om støtte til andre renn.

Ledere som følger løpere på disse to rennene får sine utgifter dekket.

TRENINGSSAMLINGER         

Dagsamlinger/helgesamlinger arrangert av skikretsen innen kretsen dekkes av skigruppa med kr 500,- pr utøver.

Andre samlinger må det søkes om stønad til ved å henvende seg til styret.

DUGNADSPLIKT

Foresatte som har utøvere som deltar på treninger i Gulset IF eller på Grenland ski må regne med å utføre dugnad.

Dette er for tiden:

  • Levere minimum en vaffelrøre til skikarusell.
  • Bidra som funksjonær på to av Gulset ski sine renn/arrangementer
  • Delta på dugnad i lysløpa.

 

PÅSKJØNNELSE FOR GODE RESULTATER

Med kr 500,- påskjønnes utøvere som havner topp 30 i følgende renn:

  • Ungdommens Holmenkollrenn
  • Hovedlandsrennet
  • Norgescup
  • Junior NM

 

TRENINGSAVGIFT

7-9 år 700 kr

10-12 år 1000 kr

13 år og eldre 1500 kr

50% søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2.

 

REKLAME

Alle utøvere i Gulset ski og Grenland ski skal profilere Gulset IFs hovedsponsorer på overtrekksdress og konkurransedress. Dette er i henhold til teamavtalen/klubbavtalen i Grenland ski.

 

Vedtatt på årsmøte 10.03.16

Meld inn

Meld inn

Ditt navn (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Fødselsdato (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Navn foresatt (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Samtykke til bilde på Facebook og nettside

Min idrett

Min idrett

minidrett.nif.no

Terminliste langrenn
Sponsorer
The gallery group Sponsor is no longer available , Please reconfigure your widget/shortcode/phpcode which displays this slideshow