ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 2020/2021

STARTAVGIFTER
Skigruppa har som målsetning å dekke alle startutgifter i vintersesongen for sine utøvere i aldersbestemte klasser, junior og senior. Støtten til startavgift forutsetter betalt aktivitetsavgift.
Løpere må selv betale sine startutgifter i turrenn.
En påmeldt utøver som uteblir fra renn, må selv sørge for startavgiften. Etteranmeldinger betales i sin helhet av utøveren.

RENNSTØNAD
Løperne som deltar i junior-NM, NC og hovedlandsrennet, får 2500,- i støtte pr. rennhelg, forutsatt at de går alle rennene. Total rennstøtte blir da 7500 i løpet av en sesong.
Det er mulig å søke styret om støtte til andre renn.
Ledere som følger løpere på disse rennene får sine utgifter dekket.

TRENINGSSAMLINGER
Dagsamlinger/helgesamlinger arrangert av skikretsen (TVSK) innen kretsen dekkes av skigruppa med kr 500,- pr utøver.
Andre samlinger må det søkes om stønad til ved å henvende seg til styret.

DUGNADSPLIKT
Foresatte som har utøvere som deltar på treninger i Gulset IF eller på Grenland ski må regne med å utføre dugnad.
Dette er for tiden:
• Levere minimum en vaffelrøre til skikarusell.
• Bidra som funksjonær på minst to av Gulset ski sine renn/arrangementer
• Delta på dugnad i lysløpa.

PÅSKJØNNELSE FOR GODE RESULTATER
Med kr 500,- påskjønnes utøvere som havner topp 30 i følgende renn:
• Hovedlandsrennet
• Norgescup
• Junior NM

REKLAME
Alle utøvere i Gulset ski og Grenland ski skal profilere Gulset IFs hovedsponsorer på overtrekksdress og konkurransedress. Dette er i henhold til teamavtalen/klubbavtalen i Grenland ski.

Vedtatt på årsmøte 19.05.21

Meld inn

Meld inn


  Ditt navn (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Fødselsdato (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Navn foresatt (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Samtykke til bilde på Facebook og nettside

  Min idrett

  Min idrett

  minidrett.nif.no

  Terminliste langrenn
  Sponsorer
  The gallery group Sponsor is no longer available , Please reconfigure your widget/shortcode/phpcode which displays this slideshow